Hình thức đăng ký học bóc tách dự toán:
+ Hotline 24/7: 0985.085.440. (Mr Sơn).♧
+ Soạn tin SMS ☿
+ Yahoo,♔ email: Email: quangsonedu@gmail.com, Yahoo: quangsonedu
Thành phần phù hợp lớp học bóc tách khối lượng ♤ lập dự toán.
- ❦Là những kỹ sư, cán bộ kỹ thuật,☼ lập dự toán công trình, thực hiện công tác thanh quyết toán công trình xây dựng và công tác bóc tách khối lượng, ✆
- ☁Những giám đốc quản lý dự án hay trưởng phó ban quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật, hay chủ nghiệm công trình.♨
- Những người có nhu cầu cần học để phục vụ công việc hay sinh viên.ღ
học lập dự toán

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: