chi huy truong cong trinh
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC (lớp học cấp chứng chỉ quản lý dự án xây dựng công trình)♋ (Theo thông tư 25/2009- BXD củ Bộ Xây Dựng)☯
- Chuyên đề 1◊ Tổng quan về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình♤
- Chuyên đề 2◊ Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng♥
- Chuyên đề 3ϟ Hợp đồng trong hoạt động xây dựng☀
- Chuyên đề 4✕ Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình♠
hoc chi huy truong cong trinh tai tphcm
- Chuyên đề 5❦ Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình☯
- Chuyên đề 6✉ Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình♤
- Chuyên đề 7❄ Quản lý an toàn lao động☂ môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư Xây dựng công trìnhʊ
- Chuyên đề 8₪ Thanh toánღ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình☼
chung chi chi huy truong

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: