Bạn có thể tìm hiểu thêm về Google Maps 7 cho android. Các bước thực hiện: Nâng cấp Google Maps 7 duyệt Market Trong Google Maps nhấn Menu và chọn Labs (trong More)Nhấn chọn vào "Download map area"Nhấn vào vùng bản đồ cần tải về, chọn vào mũi tên để coi chi tiết.Chọn Download map area Có thể chọn nhiều vùng bản đồ khác nhau trên phần mềm android

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: