Firefox cho android được coi là trình duyệt ổn định nhất, nay đã có phiên bản cho android với cái tên là: Firefox Browser.Các tính năng: ứng dụng android
★ Tiện ích: Tùy chỉnh trình duyệt web của bạn chỉ là cách bạn thích nó với tiện ích bao gồm cả lăng xê, chặn, quản lý mật khẩu, và nhiều hơn nữa
★ Awesome Screen: Trình duyệt Android của Firefox giữ bít tất mọi thứ được tổ chức, do đó bạn không cần phải. Màn hình Awesome trang web yêu thích của bạn tự động sắp đặt vào một, dễ đọc trang
★ Awesome Bar: Firefox học từ bạn khi bạn duyệt, vì vậy bạn không phải phung phí thời gian khoảng một trang web. độ Top Sites, Bookmarks của bạn, và lịch sử, và Firefox sẽ giúp bạn tìm các trang web mà bạn đang trên dưới, với ít hoặc không gõ.
★ Nhanh: Hãy đi thẳng vào internet nhanh hơn, với khởi động nhanh và thời kì tải trang
★ HTML5: Kinh nghiệm các khả năng không giới hạn của Internet di động với sự hỗ trợ cho HTML5 và các API Web
★ Mobile Video: Trình duyệt Android của Firefox là hoàn hảo cho video di động, và có hỗ trợ video di động cho một loạt các định dạng video bao gồm H.264
★ đọc chế độ: Tự động chuyển đổi các bài viết cực và những câu chuyện thành xinh đẹp, dễ đọc các trang ngay trong trình duyệt của bạn
★ an ninh: Giữ duyệt web của bạn an toàn và riêng tây. Kiểm soát tính riêng tây, bảo mật của bạn và bao nhiêu dữ liệu bạn san sớt trên web.
★ Sync: Đồng bộ hóa các tab Firefox máy tính để bàn, lịch sử, đánh dấu, và mật khẩu cho toàn bộ các thiết bị của bạn và xếp đặt duyệt web của bạn

Tải về máy : Firefox cho android

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: