Bản đồ mới phần mềm android Sygic 13.2.1 full
- Cập nhật dữ liệu bản đồ
- Cơ sở dữ liệu địa điểm chuộng mới nhất
- Sửa đổi camera tốc độ và giới hạn tốc độ
CẢI THIỆN liên lạc
- Để xem tình hình trên các con đường gần đó ấn nút "traffic/GIAO THÔNG" trên bản đồ
- Bổ sung thông báo về ùn tắc, do đó bạn có thể tránh được ùn tắc GIAO THÔNG
- Chi tiết về mỗi sự chậm trễ trên tuyến đường của bạn được hiển thị trong bản tóm lược lộ trình
Lưu ý: Những nét mới trên không có ở VN nên các bạn có thể không cần cài bản mới này.

Tải Về : Sygic GPS Navigation cho Android

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: