Overkill 2 cho Android là một game bắn súng tiệt, điều khiển dễ dàng nhưng cuộc chiến trong game lại đầy khó khăn và thử thách. Một điểm tuyệt của game là bạn sẽ được trải nghiệm hơn 30 súng 3D thực tại ráo trọi trong game android, chẳng những thế bạn có thể nâng cấp hay sửa đổi khẩu súng theo cách bạn muốn. mặt trận tranh đấu là một thành thị, chỉ bạn và vũ khí của mình phải đương đầu chống lại các đối thủ khó khăn, mọi sai trái sẽ đều phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: