IDM cho Android là viết tắt của Internet Download Manager cho Android, một áp dụng tương trợ download video, game, nhạc tốt nhất giờ cho Android. IDM apk cho Android chẳng những cải thiện tốc độ download, tự động bắt link mà vận dụng IDM apk còn sử dụng hoàn toàn miễn phí
Tính năng trong phan mem android IDM- tăng tốc độ tải xuống bằng cách phân nhiều luồng (3 phần)- lấy liên kết từ trình duyệt hoặc qua clipboard;- hiện biểu tượng chương trình và tiến trình tải trên thanh thông báo;- hiện cửa sổ danh sách tiến trình tải xuống trên vơ cửa sổ áp dụng khác;- lưu các loại tập tin khác nhau ở những thư mục riêng biệt;- âm thông báo và rung sau khi tải xong;- nối tải sau khi mất kết nối hoặc khởi động lại chương trình;- sao lưu danh sách tải xuống và thiết lập vào thẻ nhớ;- có sẵn trình duyệt web trong vận dụng;- xếp đặt trật tự tải tập tin;- quản lý website, và nhiều hơn nữa...Trong phiên bản pro (không kèm quảng cáo):- tải đồng thời 3 tập tin;- tăng tốc độ tải xuống bằng cách phân tối đa 9 luồng tải


IDM cho Android

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: