Với cách chơi đơn giản của Temple Run brave cho android bạn chỉ cần điều khiển nhân vật của mình tránh các chướng ngại, với những kĩ năng phi phàm của mình bạn có thể cúi né trái, phải và nhày lên để ăn những viên vàng ở trên đường, hơn nữa bạn có thể dùng chúng để mua những vật phẩm để hỗ trợ cho mình trên đường đi. temple run sẽ đem lại cho bạn những trải nhgieem vo cùng thích của game android

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: