Ấu trùng Heroes Lavengers 2014 Mod apk và data
Mới trong phiên bản này
Thú vị Cập nhật Tin tức
Là người đầu tiên. Bạn có thể nhận được Magic kẹo dễ dàng hơn
Các thời cơ có được của Magic kẹo được tăng lên duyệt fortune cookie trong kết quả popup và đội trưởng Jack trong worldmap.
Thứ hai. Bạn có thể mở thế giới tiếp theo như vàng chính dễ dàng hơn
Mở điều kiện của thế giới tiếp theo là thấp hơn và bạn có thể thu thập phép thuật kẹo nhanh hơn mở thế giới tiếp theo
Bất cứ khi nào bạn mở thế giới khép kín, bạn có thể nhận được 10 kỳ diệu kẹo
2.014,03 Mighty Ba anh hùng nhân vật Cập nhật

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: