Mở bán PARK HILL 2 - TIME CITY .chỉ cần thanh toán trước 15%để sở hữu căn hộ.
Mua hay đầu tư liên hệ 0912.589.836

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: