Hỗ trợ liên kết Magnet phần mềm android hay Mở Torrents từ trình duyệt- Thêm torrent từ tập tin- Chọn thư mục tải về- Chọn các tập tin từ torrent- Tải nhiều tập tin cùng một lúc- Lựa chọn để hạn chế tải bởi Wi-Fi- Lựa chọn tạm dừng khi nguồn cung cấp năng lượng bên ngoài không được kết nối- Hỗ trợ các giao thức: BitTorrent P2P, DHT, Advanced DHT Bootstrap, Magnet links, HTTP & UDP trakers
Torrent cho android

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: