Bán buôn cờ tổ quốc, cờ vẫy, băng buộc đầu, miếng rán mặt
- Miếng rán mặt <100 miếng giá 700đ/1 miếng; từ miếng 101 giá 500đ/ miếng
- Cờ Vẫy+băng buộc đầu: <100 chiếc 3000đ/1 chiếc; từ 101 đến 500 giá 2500đ/1 chiếc; Từ 501 giá 2000đ/ 1 chiếc
- Cờ tổ quốc kích thước 0.8mx1,2m loại phổ thông giá 15000đ/1 chiếc, loại đẹp 20000đ/ chiếc
- Áo cờ tổ quốc: 35000đ/1 chiếc[/size]

Bộ khánh thành Băng đeo chéo Băng đeo tay băng rôn cổ vũ

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: