phần mềm quản lý file cho android đa năng với hàng loạt những tính năng: đọc, xóa, đổi tên, di chuyển, nén...Một trong những phần mềm hệ thống tốt nhất nên bạn khó có thể bỏ qua.Điểm nổi trội:
* Dual-cửa sổ xem dạng cây* Root, FTP, SMB, Sqlite, Picasa, Zip, Rar thám hiểm* Cloud truy cập lưu trữ: ổ Google ™, Dropbox, SugarSync, Box.net, SkyDrive* Thư mục yêu thích* Được xây dựng trong người xem hình ảnh, video, âm thanh, văn bản* Xem mã Hex* Xem hình ảnh với zoom và slide hình ảnh trước / sau trong thư mục* Hình thu nhỏ cho hình ảnh và video cũng như cho các loại tập tin khác nhau (tùy thuộc vào ứng dụng liên tưởng)* Multi-lựa chọn - luôn luôn có sẵn, nhưng không làm ảnh hưởng* Xem APK như ZIP* san sẻ - gửi các tập tin Bluetooth, email, hoặc bất cứ thiết bị tương trợ, từ vị trí bất kỳ* Cấu hình các nút và phím tắt* Seamless làm việc với Zip (như thể nó là thư mục thông thường)

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: