Themes Galaxy S3 Cho Android. Sau khi cài đặt, đưa ứng dụng ra ngoài màn hình chủ của bạn. Bấm menu và chọn hình nền. Từ đó, chọn 'Galaxy S3' và bạn sẽ có thể chọn một trong 5 hình ảnh được cung cấp. Ngoài ra, bạn sẽ tìm thấy một biểu tượng trong kho lưu trữ để đưa bạn đến thư viện.
Nếu bạn muốn lưu hình nền cho bộ sưu tập điện thoại của bạn để sử dụng trong các ứng dụng khác (hoặc cho sử dụng trên lockscreen), chỉ cần bấm nút "Save to Gallery" và nó sẽ được đặt vào lưu trữ bên ngoài của bạn.
Để loại bỏ các biểu tượng từ kho lưu trữ phần mềm android, nhấn menu trong bộ sưu tập và chọn tùy chọn để loại bỏ nó. Các bộ sưu tập hình nền sẽ vẫn có thể truy cập bằng cách long-press màn hình home launcher của bạn.
File Apk : Tải Về

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: