Đến với Shine Runner cho android để bảo vệ quê hương của bạn, giải cứu thế giới. Là chỉ huy của chiến hạm ”Sự cứu rỗi”, bạn có nhiệm vụ giải cứu cư dân của địa cầu và giúp đỡ với những cầm quốc phòng EDSF. Game android Razor là phiên bản đầu tiên trong một loạt các trò chơi sẽ đưa người chơi theo câu chuyện của Xenos và tại sao họ đã đoạt hành tinh địa cầu của chúng tôi

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: