HD Widgets phần mềm android hay bao gồm hơn 100 Widgets đẹp hiển thị thời gian hiện tại, thời tiết ngày nay, dự báo thời tiết, và công tắc điện. Chúng tôi đặt một TÔN của thời gian vào việc thiết kế mỗi widget để nhìn sạch trên quơ các màn hình Android.
Phần tốt nhất của HD Widgets là cách vui vẻ và dễ dàng để dùng. sờ soạng mọi thứ trong áp dụng WYSIWYG là ngay trong tầm tay của bạn. thực hiện đổi thay và xem kết quả tức thì ngay trên nền hình nền của bạn. Bạn có thể trộn và kết hợp đồng hồ khác nhau (LED, lật đồng hồ, và Honeycomb) với hình nền, bố trí, và các tùy chọn khác. Đơn giản!

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: