Premium Widgets & Weather là một Widgets thời tiết chất lượng cao với Skin, hình động HD.
Với chỉ một chạm vào ứng dụng Premium Widgets & Weather sẽ đưa bạn vào chế độ toàn màn hình cảu ứng dụng, bao gồm chi tiết về thời tiết với hình ảnh động HD đẹp . Các tính năng khác bao gồm sự chọn lọc của dịch vụ thời tiết, nhận biết địa điểm thời tiết, thời tiết theo tên thị thành, và phát hiện tiếng nói tự động.Các tính năng:Premium Widgets & Weather cho android
- 3 Kiểu Đồng hồ khác nhau với thời tiết
- Đồng hồ nhỏ và thời tiết
- Dự báo thời tiết cho 3 ngày
- Hơn 40 biểu trưng thời tiết lạ mắt!
- Hiệu ứng đặc biệt (hạt mưa, ánh nắng ác, những đám mây)
- tương trợ các giao diện bổ sung không giới hạn
- Màn hình thời tiết hình với ảnh động Full HD (ban đêm và ngày)
- 2 dịch vụ thời tiết
- hiển thị với tên đô thị hoặc địa điểm từ GPS

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: