Trong cộng đồng khoa học, bộ gặm nhấm là đối tượng thể nghiệm phổ quát nhất. Có đến 95% các nghiên cứu trên động vật ở Mỹ được thực hành trên loài gặm nhấm. Còn ở châu Âu, loài gặm nhấm chiếm 79% các thử nghiệm lên động vật trong các nghiên cứu.
===>>> Một số thông tin về đau nửa đầu mà có thể bạn chưa biết
Điều thú là chúng ta không thể nói kiên cố có bao nhiêu con chuột đã được dùng trong các nghiên cứu và thí điểm. Trong khi Bộ Nông nghiệp Mỹ theo dõi nhiều loài động vật dùng để thí nghiệm – như chim, chó, mèo, thỏ và thậm chí cả chuột lang – không một ai tại Mỹ có danh sách tổng quát hết thảy các loài chuột dùng trong nghiên cứu. Kể từ năm 1965, số các trích dẫn khoa học liên can đến chuột đã tăng gấp bốn lần, trong khi hầu hết các đối tượng khác như chó, mèo, chuột lang, thỏ dùng trong nghiên cứu không hề tăng.

Vì sao nhà khoa học thường dùng chuột làm thí nghiệm?
===>>> Một số thông tin về đau nửa đầu mà có thể bạn chưa biết
vì sao chuột lại được dùng nhiều trong phòng thể nghiệm đến thế? Có một vài lý do khá thực dụng chủ nghĩa: chúng nhỏ, chúng dễ sản xuất và chúng rẻ. Khi bạn thí nghiệm nhiều đối tượng – và nghiên cứu có thể sẽ tin tưởng hơn khi thí nghiệm được tiến hành trên nhiều đời đối tượng, chứ không chỉ một thế hệ đối tượng – thật khó có đối tượng thí nghiệm nào thắng được chuột. Sau nữa, chuột là động vật có vú, vì thế dù sao chúng cũng là những thành viên trong một gia đình.

Tuy nhiên, có một điều là đừng quên rằng chuột không phải là loài động vật linh trưởng. Trong khi các loài linh trưởng có sự gắn kết rất chặt chẽ với con người về góc cạnh di truyền học (có thể nói giống nhau đến 99%), việc sử dụng loài linh trưởng trong nghiên cứu vẫn còn gây rất nhiều tranh biện. Ngoài ra, cũng cần nói rằng gene của chuột rất dễ biến đổi.
===>>> Một số thông tin về đau nửa đầu mà có thể bạn chưa biết

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: