Bảo trì dụng cụ nằm trong quy trình định kỳ đối với bất kỳ xí nghiệp nào để nâng cao độ bền thiết bị tránh những hỏng hóc về người và tài sản. Đối với nâng cấp nhà máy nhà máy đã có nhiều thiết bị MMTB hiện đại nhập từ ASIA thì công việc bảo dưỡng càng trở nên gấp rút hơn bao giờ hết.

Biện pháp hiện đại trong cải tạo máy không chỉ cấp thiết cho các nhà xưởng sản xuất có được biện pháp làm việc quan trọng, mà còn là nhân tố chính để làm giảm giá thành sản xuất. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay ở BD, nhu cầu tăng sản phẩm, giảm giá thành vật tư trở thành thực tế “nóng” trong mọi nhà kho. Vì vậy thông tin nhằm đưa đến cho bạn đọc công việc về một số công việc cải tạo thông thường được áp dụng nang cap nha may ở trên thế giới điển hình là các nước có ngành công nghiệp phát triển như các nước EURO, Đức v.v...

Bảo trì sau khi hệ thống hỏng:

Ưu điểm:

- Duy trì thiết bị cho tới khi trục trặc, chỉ có bảo dưỡng đơn giản như sửa chữa lại máy sau khi hỏng.

- Thường áp dụng trong những nhà kho sản xuất nhỏ cho vịệc bảo trì nhà xưởng.

- Về sau này, đây là phương pháp bảo trì tốn kém nhất.

Ưu điểm:

- Cung cấp tối đa thời gian sử dụng máy.

- Giảm chi phí ban đầu, không cần có xưởng bảo trì.

Hạn chế:

- Lịch trình chế tạo không được đầu tư.

- Dự án chi phí bảo hành cao về công nhân và phụ tùng thay thế.

- Có thể dẫn tới hư mòn hầu hết và phải làm máy mới.

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: