❶Tổ chức lớp học cấp chứng chỉ tư vấn giám sát tại Hà Nội, Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát
hoc giam sat
❹THƯ MỜI Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP
– Căn cứ vào thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng
chứng chỉ giám sát xây dựng
❺ Viện Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng với sự hợp tác,✷✤ϟ♖ tham gia giảng dạy của các giảng viên là các Giáo sư,✷✤ღ♜ Tiến sỹ, ✧❤♚các chuyên gia đầu ngành có nhiều năm kinh nghiệm thưc tế đến từ Bộ Xây dựng,❶ Bộ Kế hoạch và Đầu tư,✶回♜ Trường ĐH Xây dựng… Viện quyết định khai giảng lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình” tại Hà Nội.❻
hoc giam sat thi cong

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: