Đến hẹn lại lên nhờ anh em vô cho địa điểm dùm luôn gần đến giờ G rồi hehe....

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: